Meer resultaten voor bodemonderzoek bij verkoop huis

 
bodemonderzoek bij verkoop huis
Welke documenten heb je nodig bij verkoop van je woning? Blog First Immo.
Wat zijn de verplichte stedenbouwkundige inlichtingen bij verkoop woning? Bij verkoop van een onroerend goed of de verhuring ervan voor een periode van meer dan negen jaar moeten de stedenbouwkundige inlichtingen verplicht worden meegedeeld aan de koper of de huurder.
computer optimization
Bodemonderzoek Alle producten en diensten Inwoners Achtkarspelen Gemeente Achtkarspelen.
Iedereen die een omgevingsvergunning aanvraagt voor een huis of een bedrijfspand kan te maken krijgen met het laten uitvoeren van een bodemonderzoek. Dit geldt ook als u bijvoorbeeld grote graafwerkzaamheden in de grond wil gaan verrichten. U vindt hier informatie over: Wat" u moet weten" Wat u moet weten. U kunt op de volgende manieren te maken krijgen met bodemonderzoek.: bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.; bij aan of verkoop van grond, bij het aangaan of beëindiging van erfpacht overeenkomsten of huurovereenkomsten.;
SEO
Moet ik bij de verkoop van mijn huis of appartement een bodemonderzoek laten uitvoeren?
Contacteer ons via mail Bel ons Inloggen. FAQ Moet ik bij de verkoop van mijn huis of appartement een bodemonderzoek laten uitvoeren? Ben je van plan om een woning of appartement te verkopen, dan moet je steeds een bodemattest kunnen voorleggen aan de koper.
https://www.seopageoptimizer.fr/fr/default/2009203/SEO/Agence%20SEO.aspx
Beroepsaansprakelijkheid notaris inzake bodemattest JuridischForum.be.
Ik heb onlangs mijn huis gebouwd in 1929 waarvan ik derde eigenaar was verkocht, maar stootte daarbij op een onaangename verrassing. Mijn huidige notaris stelde vast dat er nog geen bodemattest is afgeleverd omdat op het perceel een risicogrond is gevestigd, en dat aldus de grond nog niet in de inventaris van OVAM is opgenomen. Nochtans heeft de toenmalige notaris nu op rust indertijd de verkoop laten doorgaan op grond van een op 21 mei 1998 afgeleverd blanco bodemattest. Nu blijkt dat dit blanco bodemattest enkel meldt dat OVAM niet over de vereiste gegevens beschikte. Voor" dit kadastreel perceel zijn geen gegevens beschikbaar in het register van verontreinigde gronden omdat er geen gegevens beschikbaar zijn bij de OVAM. Opmerking: Gronden waarop een inrichting gevestigd is of een activiteit wordt of werd uitgeoefend die opgenomen is in de lijst bedoeld in artikel 3 paragraaf 1 van het bodemsaneringsdecreet kunnen vanaf 1 oktober 1996 slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met de melding van de overdracht."
Kopen, huren en lenen Notaris.be. icon-calculate. icon-adressbook.
18 Heb ik altijd een bodemattest nodig bij de verkoop van een eigendom? Wanneer is een bodemonderzoek noodzakelijk? Dit wordt bepaald in het Bodemdecreet. Naar aanleiding van de verkoop van een eigendom in het Vlaams Gewest is de verkoper wettelijk verplicht om een bodemattest aan te vragen.
OVAM Bodemattest Stad Geraardsbergen.
Organiseren van een evenement. Huis van het Kind. Wijkcentrum De Poort. Minder mobielen centrale. Dorps en wijkraden. Openbaarheid van bestuur. scroll naar links scroll naar rechts. Wonen en leven. Milieu en duurzaamheid. Een bodemattest wordt uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM. Het document geeft weer of de OVAM beschikt over relevante gegevens over de bodemkwaliteit. Dat is het geval als een grond is opgenomen in het grondeninformatieregister GIR. Een grond wordt opgenomen in het GIR als de OVAM relevante bodemonderzoeksgegevens krijgt, of informatie over de aanwezigheid van activiteiten met een risico tot bodemverontreiniging, een melding van een schadegeval., Bij de verkoop van een grond moet de verkoper een bodemattest aanvragen. Als er op de grond activiteiten zijn of waren met een risico tot bodemverontreiniging, dan spreekt men over een risicogrond. Als u zich afvraagt of een grond een risicogrond is, kunt u dit het best navragen bij de gemeente, die een gemeentelijke inventaris heeft van risicogronden. Gaat het over een risicogrond, dan moet de verkoper eerst een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren en indienen bij de OVAM.
verplichting tot bodemonderzoek door koper? Bouwinfo.
Indien een risico-activiteit wordt/werd uitgeoefend, moet de verkoper een bodemonderzoek uitvoeren alvorens de koopovereenkomst te sluiten. Als de verkoper deze onderzoeksplicht niet nageleefd heeft, kan u als koper de nietigheid van de overdracht vorderen. Met andere woorden, u kan naar de rechtbank stappen, eisen dat de koop wordt tenietgedaan, en schadevergoeding afdwingen van de koper. Deze procedure hoeft ook juridisch niet al te lang aan te slepen, omdat louter het ontbreken van het onderzoek aanleiding genoeg is om de verkoop te vernietigen. Probleem is natuurlijk wel dat u naar de rechter moet stappen. Om dit te vermijden, kan u altijd informatie over vroegere activiteiten op de grond opvragen bij de gemeente.
Uw huis Verkopen Regio Makelaar Stadskanaal Gert de Roo.
Bel of mail ons, en wij komen graag bij u langs voor een Vrijblijvend Adviesgesprek en een Gratis Verkoop Waardebepaling. Wat doen wij zoal om uw huis te verkopen? Opname van de woning met waardebepaling. Styling en verkooptips voor de beste presentatie van uw woning. Uw huis vindbaar op alle bekende woningsites incl. FUNDA, VBO, Jaap, Huislijn, etc. Woning Match-Check met zoekersbestand. Gemeentelijk en publiekrechtelijke onderzoek. Bestemmingsplan, bodemonderzoek, etc.
huis te koop in Kinrooi N78 Vastgoed 2589933.
De woning is degelijk maar dient opgefrist te worden. Op de foto's' zijn kapotte ramen te zien, deze wordt op 01/08/16 vervangen. Verder wordt de woning woonklaar elektriciteit. gemaakt, opdat de eigenaar hier tijdelijk tot bij verkoop kan wonen. De werkplaats is te renoveren.
Tips Lumaro Vastgoed.
De herkeuring mag door een ander keuringsorganisme gebeuren dan het organisme dat de eerste keuring uitvoerde. Attest dat verzekert dat de bodem van de grond of het huis in kwestie niet vervuild is. Dit attest heb je nodig bij de verkoop van een grond of een woning.

Contacteer ons