Resultaten voor bodemonderzoek bij verkoop huis

 
bodemonderzoek bij verkoop huis
verplichting tot bodemonderzoek door koper? Bouwinfo.
Indien een risico-activiteit wordt/werd uitgeoefend, moet de verkoper een bodemonderzoek uitvoeren alvorens de koopovereenkomst te sluiten. Als de verkoper deze onderzoeksplicht niet nageleefd heeft, kan u als koper de nietigheid van de overdracht vorderen. Met andere woorden, u kan naar de rechtbank stappen, eisen dat de koop wordt tenietgedaan, en schadevergoeding afdwingen van de koper. Deze procedure hoeft ook juridisch niet al te lang aan te slepen, omdat louter het ontbreken van het onderzoek aanleiding genoeg is om de verkoop te vernietigen. Probleem is natuurlijk wel dat u naar de rechter moet stappen. Om dit te vermijden, kan u altijd informatie over vroegere activiteiten op de grond opvragen bij de gemeente.
https://attorno.be/
Je huis verkopen Welke documenten heb ik nodig?
Bij een verontreinigde grond moet, met uitzondering van de vrijstelling van onderzoeksplicht, steeds een oriënterend bodemonderzoek worden uitgevoerd. Indien er daadwerkelijk verontreiniging wordt vastgesteld zal de verkoop slechts kunnen gebeuren onder strikte voorwaarden. De verkoper of na akkoord, de koper kan verplicht worden om over te gaan tot sanering van de grond.
Autoverzekering
Kopen, huren en lenen Notaris.be. icon-calculate. icon-adressbook.
18 Heb ik altijd een bodemattest nodig bij de verkoop van een eigendom? Wanneer is een bodemonderzoek noodzakelijk? Dit wordt bepaald in het Bodemdecreet. Naar aanleiding van de verkoop van een eigendom in het Vlaams Gewest is de verkoper wettelijk verplicht om een bodemattest aan te vragen.
SEO
4 onmisbare vragen bij het zoeken naar een bouwgrond Hebbes Zimmo.
Net als bij de aankoop van een woning moet je notariskosten betalen voor de aankoop van een bouwgrond. Maar er zijn nog meerdere kosten dan het budget voor de bouwgrond: een mogelijke afbraak van een vorige constructie, het bodemonderzoek, het terrein egaliseren of een gemeenmaking van een muur. Van de prijs voor de bouwgrond kun je mogelijk nog wat afdoen, mogelijk met één van de voorgenoemde beperkingen als reden. Facebook Twitter Email LinkedIn RSS. Aanbevolen woningen in België. Schrijf je in en krijg woontips en trends in je mailbox. 26/06/2018 0 Een optie nemen op een woning, wat is dat? 12/06/2018 0 Kan je een compromis ontbinden? 05/06/2018 0 Kan je een woning kopen op andermans grond? 22/05/2018 0 Kosteloos je huis klaarmaken voor verkoop.
https://www.seopageoptimizer.co.uk/en/default/2008583/Search%20engines/PPC.aspx
Geen bodemonderzoek meer bij verkoop risicogrond? Vastgoed Tips Advies Ondernemingsdatabank.
Tips Advies Zelfstandige. Home Domein: Vastgoed Advies: Geen bodemonderzoek meer bij verkoop risicogrond? Print dit advies. Domein: Vastgoed Advies toegevoegd op 27 februari 2018. VLAAMS GEWEST RISICOGROND. Geen bodemonderzoek meer bij verkoop risicogrond? Recentelijk werd een wijziging van het Vlaams Bodemdecreet goedgekeurd.
Zwemvijver
Neem ontbindende voorwaarden op in het voorlopig koopcontract!
Verkoop eigen huis Als je nog een huis te verkopen hebt en daar misschien zelfs al mee bezig bent, dan kun je in de onderhandelingen proberen af te spreken dat dit een ontbindende voorwaarde wordt. Dus dat de koop niet doorgaat als je eigen huis niet binnen een bepaalde termijn verkocht is. Voor de verkoper is dit geen prettige voorwaarde, omdat hij dan afhankelijk wordt van onduidelijke omstandigheden. Verkopers zullen deze voorwaarde dan ook niet snel accepteren. Toch kun je het bij een minder goede huizenmarkt zoals we nu hebben wel vragen. Verkopers zijn dan soms bereid hierover toch mee te denken. Als deze voorwaarde er bij de onderhandelingen niet door komt, kan het wel aanleiding zijn tot een prijsverlaging. Of misschien leidt het tot een overbruggingsgarantie of een NVM No Risk clausule. Bodemonderzoek/ verontreiniging Als je er niet zeker van bent dat een huis op schone grond is gebouwd, dan kun je om een bodemonderzoek vragen.
BouwKennisBlog Zelf een huis bouwen? Met deze kosten krijg je te maken BouwKennisBlog.
Naast het bodemonderzoek is er nog een document dat verplicht is bij je hypotheekaanvraag: de afbouwgarantie. Dit document verzekert je dat de woning wordt afgebouwd als de aannemer failliet gaat. Ook moet je kunnen bewijzen dat het te bouwen huis een bepaalde waarde heeft.
Bodeminformatie opvragen en bodemonderzoek laten doen Gemeente Groningen.
Als u een stuk grond, een huis of bedrijfspand koopt of verkoopt en u wilt meer informatie over de staat van de grond. Na het onderzoek. Blijkt uit het bodemonderzoek dat de grond vervuild is, dan moet u dat melden bij het Omgevingsloket.
Huis appartement verkopen. Stappen, rechten, plichten AG Insurance.
De stappen in het verkoopproces. De verkoop van uw huis verloopt in vier stappen: van het eerste bod tot het verlijden van de akte. Bij elke stap hebt u als verkoper een aantal rechten en verplichtingen. Wanneer mag u verkopen? Om een huis of appartement te kunnen verkopen, moet u eerst en vooral aan een aantal voorwaarden voldoen. u bent de enige eigenaar van de woning. u moet correct informeren over de woning, meer bepaald over eventuele bodemverontreiniging, gerechtelijke procedures, huurovereenkomsten., in Vlaanderen moet u in bepaalde gevallen een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren.
Is de bodem schoon? Amitec. Is de bodem schoon? Amitec.
Tijdens de aankoop van een huis, perceel of bedrijfspand wordt vaak niet gedacht aan de bodemkwaliteit. Er wordt vooral gekeken of de locatie goed bereikbaar is, de staat van het pand en of de ruimtes voldoende mogelijkheden biedt aan de wensen van potentiële kopers.

Contacteer ons