Op zoek naar bodemonderzoek bij verkoop?

 
bodemonderzoek bij verkoop
De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers.
Om een openbare vergadering bij te wonen meldt u zich aan bij het onthaal: Leuvenseweg 13 in 1000 Brussel. Praktische info Agenda van de commissievergaderingen Agenda van de plenaire vergaderingen. Het Parlement bezoeken. U kunt het parlement gratis bezoeken van maandag tot zaterdag.
https://attorno.be/
Bodemonderzoek wanneer een oriënterend bodemonderzoek uitvoeren?
Waar kunnen wij u mee helpen.: Weet u niet of er een bodemonderzoek verplicht is bij de verkoop van uw grond. Heeft u andere vragen over bodemonderzoeken of grondverzet, wij kunnen u hierin bijstaan. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.
Keyboost United Kingdom
Moet elke verontreiniging gesaneerd worden?
Tengevolge van een sterke argumentatie waarin bron, oorzaak en gevolg besproken worden, moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden. Het oriënterend bodemonderzoek werd overgemaakt aan de OVAM. OVAM heeft het rapport intussen goedgekeurd en heeft het bodemattest afgeleverd. De akte voor verkoop kon binnen de afgesproken termijn verleden worden.
krediet
Bent u verplicht bij de verkoop van industriegrond een bodemonderzoek te laten doen? UNIZO.
Home Advies Energie en milieu Bodemonderzoek Bent u verplicht bij de verkoop van industriegrond een bodemonderzoek te laten doen? Bent u verplicht bij de verkoop van industriegrond een bodemonderzoek te laten doen? Is bij iedere verkoop van een industriegrond een bodemonderzoek verplicht?
SEO
Hoe lang duurt het om een bodemattest te krijgen? Begin tijdig! VGD.
Verplichtingen en termijnen bij de overdracht van een risicogrond. In geval van vaststelling van niet onderzochte risicoactiviteiten kan OVAM maar een rechtsgeldig bodemattest voor een notariële akte van verkoop, fusie, splitsing, e.d. afleveren, mits er voldaan is aan alle wettelijke verplichtingen van het Bodemdecreet bij overdracht van risicogronden. Uitvoeren oriënterend bodemonderzoek OBO.
https://www.seopageoptimizer.co.uk/en/default/2008583/Search%20engines/PPC.aspx
Paul DE MAN Kopen, huren en lenen Kopen en verkopen.
Nadien zullen door BIM gepaste maatregelen worden bevolen voor de overdracht kan plaatsvinden. Bij de notaris. U wenst een woning of een perceel bouwgrond te verkopen. Bent u dan verplicht om een bodemonderzoek te laten uitvoeren voor u tot de verkoop kan overgaan?
Zwemvijver
VERSOEPELING ORIËNTEREND BODEMONDERZOEK Immo BIB.
Wij begrijpen dat de verkoop van uw eigendom heel wat meer inhoudt dan zomaar even uw handtekening zetten. Hierbij is het dan ook belangrijk dat u een weldoordachte en vooral juiste keuze maakt, waar u zich goed bij voelt. Verkopen op lijfrente.
Bodemattest Bouwgrond Livios.
Toch een risicogrond? Dan moet er bij de verkoop eerst een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd zijn. Zo niet kan geen rechtsgeldige verkoop doorgaan. Het oriënterend bodemonderzoek en het besluit daarvan staan vermeld in het bodemattest. Komt er een ernstige bodemverontreiniging aan het licht, dan volgt een beschrijvend bodemonderzoek.
Orinterend bodemonderzoek.
Als particulier wordt je hier meestal mee geconfronteerd bij overdracht van gronden vb. Indien er op deze grond risicovolle inrichtingen aanwezig zijn of geweest zijn, is een door de OVAM conform verklaard orinterend bodemonderzoek nodig om een bodemattest te verkrijgen en verkoop te laten doorgaan.
Het huis dat je koopt staat op vervuilde grond. Wat nu? Structura.
Die houdt in dat iedereen die grond verkoopt, verplicht is om een bodemattest aan te vragen bij de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij OVAM en dat voor te leggen aan de koper. Zo komen kopers niet voor verrassingen te staan omdat ze niets vermoedend een vervuilde grond hebben gekocht. Van bodemattest naar bodemonderzoek. Een bodemattest aanvragen betekent alleen dat de OVAM nakijkt of ze gegevens heeft over de grond. Als blijkt dat het om een risicogrond gaat, moet er een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd worden. Als dat aantoont dat de grond niet verontreinigd is, kan de verkoop plaatsvinden.

Contacteer ons