Op zoek naar bodemonderzoek bij verkoop?

 
bodemonderzoek bij verkoop
De notaris weet raad Bouwgrond Livios.
tankstation, drukkerij, opslagtank voor stookolie 20.000 liter moet er eerst een oriënterend bodemonderzoek plaatsvinden, waarvan de kostprijs 3.000 euro bedraagt. Als men bij de OVAM van oordeel is dat er aanwijzingen zijn in de zin van een bodemverontreiniging, zal een beschrijvend bodemonderzoek gevraagd worden. Als daaruit verontreiniging blijkt, kan onder bepaalde voorwaarden bodemsanering worden opgelegd, waarbij een bodemsaneringsproject met schatting van de kosten ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de OVAM. De overdracht kan pas plaatsvinden als de sanering is uitgevoerd of als er hiervoor financiële waarborgen doorgaans een bankwaarborg gesteld zijn. Foto: De Rijcke. Wat gebeurt er nu als bij de verkoop van vervuilde grond de koper bereid is om deze tegen een lage prijs of zelfs tegen de zogenaamde symbolische euro aan te kopen, en verder zijn plan trekt met deze vervuiling?
Koffertje
Wat is een bodemattest? Dewaele.
Wie voor de verkoop van zijn woning samenwerkt met Dewaele, kan er op rekenen dat onze makelaars deze aanvraag in orde brengen. Wat als mijn grond verontreinigd blijkt te zijn? Indien uit het bodemattest blijkt dat er een risico-activiteit bv. een milieuvervuilende activiteit of de aanwezigheid van een grote stookolietank op het perceel grond zou zijn uitgevoerd, dan moet er een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd worden op het perceel grond. Dit oriënterend bodemonderzoek moet gebeuren door een erkend bodemsaneringsdeskundige: deze neemt stalen van de grond en voert een analyse uit om te controleren of er vervuiling aanwezig is. De bodemsaneringsdeskundige dient zijn rapport in bij OVAM.
Gildan Sweater
Ik heb een huis gekocht en nu blijkt dat de bodem verontreinigd is. Wat kan ik doen? M3 makelaars.
Risicogronden zijn gronden waar bijvoorbeeld een fabriek, garagewerkplaats, droogkuis of opslagplaats gestaan heeft. De gemeentes inventariseren deze gronden en geven de lijst door aan OVAM, die er rekening mee houdt bij het uitreiken van bodemattesten. Een risicogrond kan niet met een blanco bodemattest verkocht worden. De verkoper moet eerst een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren.
Sea
Bodemonderzoek wanneer een oriënterend bodemonderzoek uitvoeren?
Waar kunnen wij u mee helpen.: Weet u niet of er een bodemonderzoek verplicht is bij de verkoop van uw grond. Heeft u andere vragen over bodemonderzoeken of grondverzet, wij kunnen u hierin bijstaan. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.
VERSOEPELING ORIËNTEREND BODEMONDERZOEK Immo BIB.
Wij begrijpen dat de verkoop van uw eigendom heel wat meer inhoudt dan zomaar even uw handtekening zetten. Hierbij is het dan ook belangrijk dat u een weldoordachte en vooral juiste keuze maakt, waar u zich goed bij voelt. Verkopen op lijfrente.
Wanneer dient er een verkennend bodemonderzoek te worden uitgevoerd? Leefmilieu Brussel.
Wanneer dient er een verkennend bodemonderzoek te worden uitgevoerd? De Bodemordonnantie voorziet dat een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd dient te worden.: 1 Ten laste van de houder van een zakelijk recht doorgaans een eigenaar.: vóór de vervreemding van een zakelijk recht doorgaans een verkoop op een terrein dat is opgenomen in de inventaris van de bodemtoestand in categorie 0 of een categorie gecombineerd met 0.
Bent u verplicht bij de verkoop van industriegrond een bodemonderzoek te laten doen? UNIZO.
U bent hier. Home Advies Energie en milieu Bodemonderzoek Bent u verplicht bij de verkoop van industriegrond een bodemonderzoek te laten doen? Bent u verplicht bij de verkoop van industriegrond een bodemonderzoek te laten doen? Is bij iedere verkoop van een industriegrond een bodemonderzoek verplicht?
Paul DE MAN Kopen, huren en lenen Kopen en verkopen.
Nadien zullen door BIM gepaste maatregelen worden bevolen voor de overdracht kan plaatsvinden. Bij de notaris. U wenst een woning of een perceel bouwgrond te verkopen. Bent u dan verplicht om een bodemonderzoek te laten uitvoeren voor u tot de verkoop kan overgaan?
Orinterend bodemonderzoek.
Als particulier wordt je hier meestal mee geconfronteerd bij overdracht van gronden vb. Indien er op deze grond risicovolle inrichtingen aanwezig zijn of geweest zijn, is een door de OVAM conform verklaard orinterend bodemonderzoek nodig om een bodemattest te verkrijgen en verkoop te laten doorgaan.
Bodemattest aanvragen Bodemattest Ovam.
Voor risico gronden is het bodemattest verbonden aan de geldigheid van het oriënterend bodemonderzoek. In het uitvoeringsbesluit van VLAREBO 5 maart 1996 kan je kijken welke aspecten risico vormen voor verontreiniging van de bodem. Het bepaalt hoe de aard van verontreiniging wordt vastgelegd, de code van goede praktijk, wie de kosten moet dragen en hoe je kan saneren. Omkadering bodemattest: Bodemdecreet. Het nieuwe bodemdecreet 27 Oktober 2006 heeft als doelstelling om bodemvervuiling op te sporen alsook om nieuwe vervuiling te verhinderen. Dit decreet stipuleert een aantal regels waaraan eigenaars zich moeten houden, onder meer door de aanvraag van een bodemattest. Meer informatie rond bodemattesten. Als particulier kan u de brochure rond Ovam Bodemattesten raadplegen. U vindt er alle actuele informatie over het nieuwe bodemdecreet, de concrete uitwerking ervan binnen het Vlaams Gewest en de aanvraagprocedure voor de bodemattesten bij verkoop en overdracht van gronden.

Contacteer ons