Resultaten voor bodemonderzoek bij verkoop

 
bodemonderzoek bij verkoop
Notaris.be Kopen, huren en lenen Kopen en verkopen.
Nadien zullen door BIM gepaste maatregelen worden bevolen voor de overdracht kan plaatsvinden. Bij de notaris. U wenst een woning of een perceel bouwgrond te verkopen. Bent u dan verplicht om een bodemonderzoek te laten uitvoeren voor u tot de verkoop kan overgaan?
witgoedhandel-dezwaan.nl
Moet ik bij de verkoop van mijn huis of appartement een bodemonderzoek laten uitvoeren? CIBweb.
Moet ik bij de verkoop van mijn huis of appartement een bodemonderzoek laten uitvoeren? Wanneer je een woning of appartement verkoopt, dan moet je steeds een bodemattest kunnen voorleggen aan de koper. Dit attest moet worden aangevraagd bij OVAM. De inhoud van het attest moet worden overgenomen in de compromis.
avg linux
Het bodemattest en stookolieattest Verkopen Livios.
Wanneer je een stuk grond of een woning verkoopt, moet je een bodemattest aanvragen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM. Dit attest kost 50 euro per kadastraal perceel en ontvang je binnen een maand. Voor de verkoop van een bouwgrond of een bestaande woning, staat er op dit document bijna altijd te lezen dat er geen gegevens bekend zijn. Enkel wanneer in het verleden een vervuiling vastgesteld is door OVAM, wordt dit in het attest vermeld, maar dat is voor particuliere gronden en woningen uiterst zeldzaam. Foto: De Saegher Steenfabrieken. OVAM stelt dat in principe voor elke verkoop een nieuw attest nodig is, maar voegt hieraan toe dat voor niet-risicogronden eenzelfde attest meermaals kan worden gebruikt, zolang de kadastrale gegevens niet zijn gewijzigd. Voor risicogronden drukkerijen, garages, hiervan bestaat een lijst is de regeling heel wat strenger. In dit geval moet de koper zelf betalen voor een oriënterend bodemonderzoek.
SEO
Oriënterend bodemonderzoek OVAM.
de vereniging van mede-eigenaars bij de eenmalige onderzoeksplicht bij appartementen.; de exploitant bij een periodieke onderzoeksplicht of bij sluiting.; de curator bij een faillissement.; Een bodemsaneringsdeskundige type 1 of 2 moet het oriënterend bodemonderzoek uitvoeren volgens de standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek.
Toepassing: Hulp bij overdracht OVAM.
Om deze materie inzichtlijk te maken, stelt de OVAM naast een verduidelijkende Handleiding overdrachten ter beschikking, maar eveneens onderstaande webtoepassing Hulp bij overdrachten. De handleiding vindt u rechts op deze pagina onder Publicaties. Antwoorden op vragen zoals Heb ik een bodemattest nodig, Moet er een bodemonderzoek uitgevoerd worden?
Bodemattest aanvragen Bodemattest Ovam.
Voor risico gronden is het bodemattest verbonden aan de geldigheid van het oriënterend bodemonderzoek. In het uitvoeringsbesluit van VLAREBO 5 maart 1996 kan je kijken welke aspecten risico vormen voor verontreiniging van de bodem. Het bepaalt hoe de aard van verontreiniging wordt vastgelegd, de code van goede praktijk, wie de kosten moet dragen en hoe je kan saneren. Omkadering bodemattest: Bodemdecreet. Het nieuwe bodemdecreet 27 Oktober 2006 heeft als doelstelling om bodemvervuiling op te sporen alsook om nieuwe vervuiling te verhinderen. Dit decreet stipuleert een aantal regels waaraan eigenaars zich moeten houden, onder meer door de aanvraag van een bodemattest. Meer informatie rond bodemattesten. Als particulier kan u de brochure rond Ovam Bodemattesten raadplegen. U vindt er alle actuele informatie over het nieuwe bodemdecreet, de concrete uitwerking ervan binnen het Vlaams Gewest en de aanvraagprocedure voor de bodemattesten bij verkoop en overdracht van gronden.
Notaris.be Kopen, huren en lenen.
18 Heb ik altijd een bodemattest nodig bij de verkoop van een eigendom? Wanneer is een bodemonderzoek noodzakelijk? Dit wordt bepaald in het Bodemdecreet. Naar aanleiding van de verkoop van een eigendom in het Vlaams Gewest is de verkoper wettelijk verplicht om een bodemattest aan te vragen.

Contacteer ons