Meer resultaten voor bodemonderzoek verplicht bij verkoop

 
bodemonderzoek verplicht bij verkoop
Rita HEYLEN Kopen, huren en lenen Kopen en verkopen.
Nadien zullen door BIM gepaste maatregelen worden bevolen voor de overdracht kan plaatsvinden. Bij de notaris. U wenst een woning of een perceel bouwgrond te verkopen. Bent u dan verplicht om een bodemonderzoek te laten uitvoeren voor u tot de verkoop kan overgaan?
website laten maken
Orinterend bodemonderzoek.
De uitvoering van een orinterend bodemonderzoek neemt voor een klein terrein gemakkelijk minimum een maand in beslag; bij overdracht van een risicogrond heeft de OVAM maximum twee maanden de tijd om het dossier te beoordelen. Indien uit het onderzoek blijkt dat de bodemverontreiniging mogelijk ernstig is volgt verplicht een beschrijvend bodemonderzoek BBO.
https://www.seopageoptimizer.co.uk/en/default/2008578/Search%20engines/Optimization.aspx
Wat is een bodemattest? Dewaele.
Vind advies over. Het bodemattest: verplicht bij de verkoop van uw woning! Helaas zijn niet alle gronden even gezond: nogal wat grond is verontreinigd door o.a. vervuilende industrie of bepaalde lekkages. De overheid neemt sinds enige jaren maatregelen om gronden te saneren en verontreiniging te voorkomen.
https://www.iused.be/257-gebruikte-ipad
Woonhelp wonen.
Dat wil zeggen dat zij verplicht zijn om de nieuwe eigenaar te informeren als er bekend is dat de bodem vervuild is. Waar vindt u informatie over eventuele vervuiling? Voor huizen die na 1992 gebouwd zijn voor gesubsidieerde huizen na 1987, moet er een geschiktheidverklaring bij de gemeente aanwezig zijn. Deze geschiktheidverklaring wordt ook wel schonegrondverklaring genoemd. Dit wil zeggen dat de huizen op niet-ernstig verontreinigde grond gebouwd zijn. Wanneer zo'n' verklaring aanwezig is, hoeft er verder geen onderzoek verricht te worden. Wanneer het huis vòòr 1992 of 1987 voor gesubsidieerde huizen gebouwd is, moet er uitgezocht worden of het terrein mogelijk in het verleden vervuild is. Het kan zijn dat de lokatie al is onderzocht. Zo niet, dan moet er historisch onderzoek gedaan worden. De provincies of de grote gemeenten 1 zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het bodemsaneringsbeleid en worden daarom bevoegd gezag genoemd. Elk jaar maken zij een bodemsaneringsprogramma met een overzicht van locaties waar bodemonderzoek gepland is, bodemonderzoek heeft plaatsgevonden en waar ernstige bodemverontreiniging voorkomt.
social media marketing
Heet van de naald: verplicht bodemonderzoek voor nooit eerder onderzochte risicogronden met een mogelijks historische bodemverontreiniging Contentverzamelaar.
Voor deze nog niet onderzochte gronden zal een verplicht bodemonderzoeksmoment worden ingevoerd. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM wenst tegen 2036 alle historische bodemverontreiniging te hebben gesaneerd. Naar schatting zijn er in Vlaanderen 80.000 risicogronden, waarvan er op dit ogenblik slechts 40.000 zijn onderzocht en voor zover noodzakelijk gesaneerd. Om ook de overige 40.000 gronden te laten onderzoeken en eventueel te saneren heeft de Decreetgever voorzien in een nieuwe bijkomende onderzoeksplicht voor die risicogronden die nu door de mazen van het net glippen aangezien ze wettelijk niet onderzocht moeten worden. Onderzoeksplicht onder het huidige Bodemdecreet. Het huidige Bodemdecreet voorziet voor risicogronden en risico-inrichtingen in een aantal verplichte onderzoeksmomenten. Op die momenten moet een oriënterend bodemonderzoek worden uitgevoerd waarvan het verslag aan de OVAM moet worden overgemaakt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de verkoop of schenking van een risicogrond of bij de stopzetting of sluiting van een risico-inrichting.
geld lenen zonder bewijs van inkomen
Beroepsaansprakelijkheid notaris inzake bodemattest JuridischForum.be.
Onze makelaar heeft in 2011 de stedebouwkundige inlichtingen aangevraagd evenals een OVAM attest, en ging ervan uit dat in deze residentiële wijk geen verrassingen zouden opduiken als bvb. Bij het opmaken van de akte voor de laatste verkoop, stelde mijn huidige notaris vast dat uit de stedebouwkundige inlichtingen blijkt dat er een VLAREM Klasse 2 risico-inrichting is of was gevestigd: milieu" klasse 3: Het uitbaten van een werkplaats voor het onderhouden van voertuigen" een beetje zoals mijn niet uit dit continent afkomstige buur doet, maar dan op straat zonder enige vergunning; verder staat er ook nog in: D.3: Voor zover bekend was of is er een inrichting gevestigd met een risico voor bodemverontreiniging inlichtingen opgenomen in bijlage 1 bij VLAREBO naar verluid zou klasse 3 tegelijk ook klasse 2 worden. Dit betekent echter dat de overdracht van gronden niet mag plaats vinden vOOr een oriënterend bodemonderzoek OBO heeft plaatsgevonden.
student aan huis
Pagina niet gevonden RSK Group BeNeLux.
RSK Benelux is als milieutechnisch adviesbureau op korte termijn uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende spelers binnen België en Europa, en maakt deel uit van de internationale groep RSK Group Ltd. Hierdoor heeft ons milieuadviesbureau reeds een jarenlange knowhow en expertise ontwikkeld op vlak van bodemsanering, brownfieldontwikkeling, asbestinventarisaties, sloop, milieuadvies, subsidiemogelijkheden, duurzaam ondernemen en alle topics die te maken hebben met milieu, veiligheid en gezondheid.
Geen bodemonderzoek meer bij verkoop risicogrond? Vastgoed Tips Advies Ondernemingsdatabank.
Tips Advies Zelfstandige. Home Domein: Vastgoed Advies: Geen bodemonderzoek meer bij verkoop risicogrond? Print dit advies. Domein: Vastgoed Advies toegevoegd op 27 februari 2018. VLAAMS GEWEST RISICOGROND. Geen bodemonderzoek meer bij verkoop risicogrond? Recentelijk werd een wijziging van het Vlaams Bodemdecreet goedgekeurd.
Is een grondsondering bij verkoop van bouwgrond nodig? CIBweb.
Is een grondsondering bij verkoop van bouwgrond nodig? Het was groot nieuws. De kwaliteit van de bouwgrond in Vlaanderen zou sterk zijn afgenomen. En plots is daar de oplossing: voorafgaand aan de verkoop van een bouwgrond zou een grondsondering verplicht moeten worden.
Paul DE MAN Kopen, huren en lenen Kopen en verkopen.
Nadien zullen door BIM gepaste maatregelen worden bevolen voor de overdracht kan plaatsvinden. Bij de notaris. U wenst een woning of een perceel bouwgrond te verkopen. Bent u dan verplicht om een bodemonderzoek te laten uitvoeren voor u tot de verkoop kan overgaan?

Contacteer ons