Meer resultaten voor verkennend

 
verkennend
Navigator dé website voor de jurist en fiscalist.
bovenaan in google kosten
Is bij een verkennend onderzoek NEN 5740 waar een gehalte boven de tussenwaarde wordt altijd een nader onderzoek noodzakelijk? Bodem.
Is bij een verkennend onderzoek NEN 5740 waar een gehalte boven de tussenwaarde wordt altijd een nader onderzoek noodzakelijk? Is bij een verkennend onderzoek NEN 5740 waar een gehalte boven de tussenwaarde wordt altijd een nader onderzoek noodzakelijk? Nee, niet altijd.
schoonheidssalon groningen
Verkennend bodemonderzoek Leefmilieu Brussel.
De persoon die een verkennend bodemonderzoek laat uitvoeren kan een afgebakende behandeling, de zogenaamde minieme behandeling, laten uitvoeren indien de deskundige die belast is met het verkennend bodemonderzoek concludeert dat er sprake is van een overschrijding van de interventie of saneringsnormen en hij, na de afbakening van de verontreiniging, van mening is dat de behandeling van de verontreiniging betrekking zou moeten hebben op een zone met een oppervlakte van minder dan 20 m.
machine stelvoeten
Verkennend bodemonderzoek Rouwmaat Groep.
Dit is in Nederland geregeld in de Wet Bodembescherming. Rouwmaat is de geschikte organisatie die voor bedrijven, instellingen en particulieren verkennend bodemonderzoek kan uitvoeren om in eerste instantie vast te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging. Doelstellingen bij een verkennend bodemonderzoek.
website onderzoek
Verkennend onderzoek Tarieven vervoer van en naar dagbesteding in de Wlz Nederlandse Zorgautoriteit.
Zoeken op tekst. Verkennend onderzoek Tarieven vervoer van en naar dagbesteding in de Wlz. Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken. Onderstaande relaties zijn gevonden bij document. Bij klikken wordt een externe website met een relatieoverzicht geopend op overheid.nl. Langdurige zorg v.
wat is een marktonderzoek
VERKENNEND ONDERZOEK ONDER TAXICHAUFFEURS OP DE TAXISTANDPLAATS VAN HET CENTRAAL STATION Hogeschool van Amsterdam.
Onderdeel van het U-smile onderzoek. Deze rapportage is onderdeel van het U-SMILE project aan de Hogeschool van Amsterdam en is het resultaat van een verkennend onderzoek binnen de taxibranche in het algemeen en de taxistandplaats op Centraal Station in het bijzonder.
fysio soesterberg
verkennend onderzoek Vertaling naar Engels voorbeelden Nederlands Reverso Context.
Een specifiek deel van de middelen van het GCO wordt bestemd voor verkennend onderzoek om nieuwe kennis en nieuwe bekwaamheden te ontwikkelen. A specific part of the JRC's' resources is devoted to exploratory research, to develop new knowledge and new competencies.,
Verkennend bodemonderzoek.
Indien het uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek officieel rapport dat naar de OVAM kan opgestuurd worden NIET noodzakelijk is, kan u steeds een verkennend bodemonderzoek rapport enkel voor eigen gebruik uitvoeren om uzelf in te dekken. In het kader van het verkennend bodemonderzoek worden in samenspraak met de klant enkel de meest verdachte mogelijk verontreinigde zones onderzocht.
Verkennend bodemonderzoek Tritium Advies bodemonderzoek specialist.
Dit is geheel afhankelijk van de aanleiding tot het uitvoeren van het verkennend onderzoek en de noodzaak ervan. Een verkennend bodemonderzoek is verplicht wanneer u een pand wilt bouwen. De grond waarop dit pand moet worden gebouwd moet worden onderworpen aan een bodemonderzoek.
Publiek Domein.
Het verkennend gesprek kan telefonisch plaatsvinden of op ons kantoor in Utrecht. Het gesprek is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. Het is ook mogelijk om op de werkplek samen met uw leidinggevende en een programmaleider van Publiek Domein een gesprek te voeren over uw ontwikkelbehoefte en mogelijk passende ontwikkel en leertrajecten.

Contacteer ons