Meer resultaten voor bodemonderzoeken

 
bodemonderzoeken
Bodemonderzoek Gemeente Kampen.
Het bureau onderzoekt de gebruiksmogelijkheden van de bodem op locatie. Op basis van het onderzoek beoordeelt de gemeente of u op de grond mag bouwen. Is er verontreiniging aangetoond dan bepaalt de gemeente of dit belemmeringen oplevert voor uw plan.
vaatwasser
Bodemonderzoek en sanering Ingenieursbureau Mol.
Ingenieursbureau Mol heeft al 25 jaar ervaring met het uitvoeren van bodemonderzoeken en bodemsaneringen. Onze hele organisatie is ingesteld op snelle en deskundige service. De belangen van de klant bij het resultaat van een bodemonderzoek staan centraal. Onze adviseurs zijn betrokken en stellen alles in het werk om gericht in te spelen op het belang van de klant.
woningontruiming zeist
Milieuhygi├źnisch bodemonderzoek, partijkeuringen en milieukundige begeleiding van bodemsaneringen AMOS Milieutechniek B.V.
is zon erkende intermediair voor partijkeuringen van grond en niet-vormgegeven bouwstoffen zoals puingranulaat, asfaltgranulaat, slakken, grind, lavasteen en assen, heeft Kwalibo-erkende monsternemers in dienst en maakt gebruik van een door Ministerie van I en M aangewezen en door de RvA voor AP-04 geaccrediteerd laboratorium.
abonnement penny
Bodemonderzoek Gemeente Wageningen.
Deze informatie kunt u gebruiken bij aan en verkoop van een perceel, bij een taxatie, bij een bodemonderzoek of wanneer u om een andere reden geïnteresseerd bent in de kwaliteit van de bodem. Deze informatie is vaak onvolledig en/of verouderd en kan daarom veelal niet een recent bodemonderzoek vervangen.
gemeente Eindhoven
Zaanstad.nl Moet er bodemonderzoek zijn uitgevoerd voor gestart wordt met funderingsherstel of onderzoek? Moet er bodemonderzoek zijn uitgevoerd voor gestart wordt met funderingsherstel of onderzoek?
De kosten voor een bodemonderzoek staan niet vast, maar zijn afhankelijk van de grootte van het onderzoek. Voor kleine bodemonderzoeken 100 m2 liggen de kosten ergens tussen de 500 en 1500 euro. Meer informatie over bodem en bodemformulieren vindt u hieronder.
volkswagen trouwauto
Gemeente Apeldoorn.
U hebt eventueel een bodemonderzoek nodig als u een perceel wilt verkopen, als u als bedrijf een milieuvergunning aanvraagt of melding indient en de bodemkwaliteit moet laten onderzoeken of als u een omgevingsvergunning of wijziging van een bestemmingsplan aanvraagt. Voor de uitvoering van een bodemonderzoek schakelt u een milieukundig advies of ingenieursbureau in. Op de website van Bodemplus staan erkende bedrijven die bodemonderzoeken uitvoeren.
ph
Bodemonderzoek Gemeente Horst aan de Maas.
Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u daar meer informatie over vinden bij het Omgevingsloket. Hier kunt u ook een check doen of een aanvraag indienen. Er bestaan verschillende soorten bodemonderzoeken.: historisch bodemonderzoek bij bestemmingsplannen en wijzigingsplannen. verkennend bodemonderzoek bij bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en verbouwplannen.
belastingdienst familiehypotheek
Bodemonderzoek Omgevingsdienst IJmond.
Als een locatie verdacht is ten aanzien van het voorkomen van asbest er zit bijvoorbeeld puin in de bodem dan dient ook een asbest in grond onderzoek te worden uitgevoerd. Wij beoordelen deze bodemonderzoeken en adviseren de gemeente hierin. Soms is de bodem door verontreiniging niet geschikt voor het geplande gebruik, bijvoorbeeld woningbouw.
No Deposit Bonus
Bodemonderzoek Burgers / Natuur, milieu en duurzaamheid Gemeente Houten.
Wanneer u uitgebreide bodeminformatie wilt aanvragen. Vraag hier uw bodemonderzoek direct aan. Bodemonderzoeken gepubliceerd te downloaden. Bodemonderzoeken op te vragen via webformulier. Staat er een fout op deze pagina, of mist u informatie op deze pagina? Geef het aan ons door.
bodemonderzoek. bodemonderzoek.
Er zijn verschillende soorten bodemonderzoek of wat daarbij aanpalend is.: Veldonderzoek of terreinonderzoek omvat bijvoorbeeld sonderingen, kleef meting, grondboringen, milieutechnisch onderzoek, het uitzetten en waterpassen; belangrijkste doelen zijn het peilen van de plaats van de grondwaterspiegel en het vast stellen van de diepte van de draagkrachtige laag.

Contacteer ons