Op zoek naar archeologisch bodemonderzoek?

 
archeologisch bodemonderzoek
Omgevingsvergunning en archeologisch onderzoek.
Het onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit een bureauonderzoek en inventariserend archeologisch veldonderzoek IVO met boringen of proefsleuven. RAAP is gecertificeerd om voor u het vereiste archeologisch onderzoek uit te voeren. U kunt een offerte aanvragen in een van onze regio's.
Archeologie, het AMZ-proces, toelichting stappenplan, deel onderzoek Bodemrichtlijn.
Als uit het bureauonderzoek blijkt dat er bekende archeologische waarden aanwezig zijn of dat er een middelhoge of hoge verwachting is op het aantreffen van archeologische waarden op het terrein of het tracé, dan dient in de meeste gevallen een inventariserend archeologisch veldonderzoek IVO plaats te vinden.
Hoe verzekerbaar is archeologisch onderzoek? De Erfgoedstem.
Het nieuws ging over een door brand gedupeerde winkelier uit Alkmaar die op dreigt te draaien voor de forse kosten van een verplicht archeologisch onderzoek. Op nieuwjaarsnacht verwoestte een grote brand in het centrum van Alkmaar enkele winkelpanden in de Langestraat.
Archeologisch vooronderzoek en opgravingen Erfgoed Rijksoverheid.nl.
Archeologisch vooronderzoek en opgravingen. Alleen bedrijven en diensten met een certificaat mogen archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen uitvoeren. Dit certificaat geeft de garantie dat bedrijven onderzoek en opgravingen professioneel uitvoeren. Niet iedereen die onderzoek of opgravingen wil doen, heeft een certificaat nodig.
Gemeente Apeldoorn.
We beschermen zo informatie over ons verleden in de bodem. Bepaal bij voorkeur zo vroeg mogelijk of archeologisch onderzoek nodig is. Archeologen bepalen op basis van door u aangeleverde gegevens voor een omgevingsvergunning locatie, oppervlakte en diepte van alle graafwerkzaamheden of archeologisch vooronderzoek nodig is.
Het Veldwerkbureau Archeologisch onderzoek.
VWB Bodem kan voor u de advisering op gebied van het archeologisch beleid verzorgen. De archeologen die het onderzoek uitvoeren zijn ervaren deskundigen met inzicht in de omvang, kosten en planning van de toekomstige ontwikkelingen. Het archeologisch onderzoek verloopt gefaseerd.
Archeologisch onderzoek Econsultancy.
Vraag nu vrijblijvend een offerte aan. Slim bouwen Romeinse ijzeren haardketting Versierde potbeker Natuurvriendelijke oever Homoet Archeologie In Goede Aarde KNA-Archeoloog Arjan Schutte voorzitter NVAO Archeologisch onderzoek Vischpoort Harderwijk Nicole de Koning van student tot archeoloog Archeologisch onderzoek korenmolen De Vlinder Rijnsburg Gemaakt, gebruikt, gevonden.
Kosten archeologisch onderzoek rijzen de pan uit Archeologie Online.
Archeologisch onderzoek in Kortrijk dat wordt uitgevoerd naar aanleiding van de verkaveling van het terrein Goed te Bouvekerke zal 262.000 euro gaan kosten. Dergelijke archeologische kosten zijn voor de bouwer, volgens het Verdrag van Malta uit 1992. De laatste tijd is dit een doorn in het oog voor veel steden en organisaties. Ook Tiel, Tilburg, Geel en Waregem onder andere beklagen de hoge kosten van bodemonderzoek zodra er ergens gebouwd gaat worden.
Veel gestelde vragen.
In deze wet is vast gelegd dat archeologisch waardevolle resten in de bodem moeten worden behouden in situ. Als het bodemarchief door toekomstige graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm verstoord zal worden, is archeologisch onderzoek volgens de Wet op de archeologische monumentenzorg verplicht.
B. Archeologisch Onderzoek Streekhistorie Bellingwedde Historische Vereniging Westerwolde.
De naam Wedde betekent volgens Halbertsma vermoedelijk weidegebied. Tijdens de restauratiewerkzaamheden is door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort o.l.v. Halbertsma in oktober 1975 een eenvoudig onderzoek met de spade ingesteld. Uit Halbertsma's' verslag blijkt dat de vijf kerkjes wel uit hout opgetrokken zullen zijn, vermoedelijk gedekt door een rietdak.

Contacteer ons