Meer resultaten voor archeologisch bodemonderzoek

 
archeologisch bodemonderzoek
Hoe verzekerbaar is archeologisch onderzoek? De Erfgoedstem.
Het nieuws ging over een door brand gedupeerde winkelier uit Alkmaar die op dreigt te draaien voor de forse kosten van een verplicht archeologisch onderzoek. Op nieuwjaarsnacht verwoestte een grote brand in het centrum van Alkmaar enkele winkelpanden in de Langestraat.
Organza zakjes
Archeologisch vooronderzoek en opgravingen Erfgoed Rijksoverheid.nl.
Het Centraal College van Deskundigen Archeologie CCvD Archeologie heeft deze normen opgesteld. Bedrijven moeten de resultaten van een archeologisch vooronderzoek en een opgraving vastleggen in een archeologisch rapport. De kosten daarvan zijn voor de onderzoeker. Archeologische vondsten moeten altijd worden gemeld.
skeelers
Archeologisch onderzoek.
Als het PvE is goedgekeurd verleent de gemeente meestal de vergunning onder voorwaarde dat u het vervolgonderzoek volgens het PvE én voorafgaand aan alle graafwerkzaamheden uitvoert. Of u archeologisch onderzoek moet laten doen is afhankelijk van de locatie en omvang van uw plan.
praktijkmanager opleiding
Wie draagt de last van archeologisch bodemonderzoek? Pot Jonker Advocaten Haarlem.
graven of bouwen die mogelijk aanwezige archeologische waarden worden verstoord. Daarbij kan de eis worden gesteld dat de aanvrager bij zijn aanvraag een rapport van een archeologisch bodemonderzoek moet overleggen. Het opnemen van zon archeologisch beschermingsregime in een bestemmingsplan kan dus nogal wat gevolgen hebben voor een grondeigenaar.
sticker
Archeologisch vooronderzoek SIKB.
Brochure Archeologisch vooronderzoek. In de brochure Hoe stel ik eisen aan archeologisch vooronderzoek zijn vele praktische tips voor overheid en opdrachtgever voor het omgaan met dit soort onderzoek vermeld. Deze brochure beoogt opdrachtgevers zowel uit het publieke als het private domein wegwijs te maken in alle fasen van het archeologisch vooronderzoek.
programmeren in c
Kosten archeologisch onderzoek rijzen de pan uit Archeologie Online.
Archeologisch onderzoek in Kortrijk dat wordt uitgevoerd naar aanleiding van de verkaveling van het terrein Goed te Bouvekerke zal 262.000 euro gaan kosten. Dergelijke archeologische kosten zijn voor de bouwer, volgens het Verdrag van Malta uit 1992. De laatste tijd is dit een doorn in het oog voor veel steden en organisaties. Ook Tiel, Tilburg, Geel en Waregem onder andere beklagen de hoge kosten van bodemonderzoek zodra er ergens gebouwd gaat worden.
goud
Archeologisch bodemonderzoek Bodemonderzoek Rouwmaat.
In het kader van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning of een bouwvergunning moet u aantonen of de geplande bodemingrepen gevolgen kunnen hebben voor mogelijke archeologische waarden binnen het plangebied en hoe u hiermee omgaat, hiervoor is een archeologisch onderzoek nodig.
B. Archeologisch Onderzoek Streekhistorie Bellingwedde Historische Vereniging Westerwolde.
De naam Wedde betekent volgens Halbertsma vermoedelijk weidegebied. Tijdens de restauratiewerkzaamheden is door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort o.l.v. Halbertsma in oktober 1975 een eenvoudig onderzoek met de spade ingesteld. Uit Halbertsma's' verslag blijkt dat de vijf kerkjes wel uit hout opgetrokken zullen zijn, vermoedelijk gedekt door een rietdak.
STAP 5a: ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK BOUWEN IN OOSTERWOLD.
We moeten zelf archeologisch onderzoek laten doen. Begin januari 2015 week wordt daarmee een aanvang gemaakt. De rapporten gaan deel uitmaken van de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Deze eis zou in de loop van 2015 voor kleinere kavels vervallen. In deze periode doet de gemeente Almere ook nog twee dingen. Zij doen een bodemonderzoek naar eventuele schadelijke stoffen en zij laten het perceel officieel inmeten.
www.archol.nl.
Het komt steeds vaker voor dat u als uitvoerder van civieltechnische projecten verantwoordelijk bent voor archeologisch onderzoek. Wij kunnen ons voorstellen dat het voor u niet altijd duidelijk is wat er van u verwacht wordt en dat u behoefte heeft aan advies of ondersteuning.

Contacteer ons