Op zoek naar bodemonderzoek brabant?

 
bodemonderzoek brabant
Bodem Econsultancy.
Om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te bepalen is het uitvoeren van een bodemonderzoek noodzakelijk. Bouwactiviteiten, herontwikkeling of een milieuvergunning zijn aanleidingen voor bodemonderzoek. Daarnaast vindt onderzoek vaak plaats bij bijvoorbeeld de aankoop van een locatie, om onverwachte toekomstige kosten als gevolg van bodemverontreiniging te voorkomen.
Delta Milieu.
Projectleider Milieu effect rapportages MER Utrecht Gelderland. 32 40 uur Ben jij een ervaren MER adviseur die op zoek is naar een functie met afwisseling en een grote diversiteit aan projecten? Maak dan nu de overstap naar één van de meest.
Historisch bodemonderzoek stortplaatsen Noord-Brabant Antea Group Nederland ingenieurs en adviesbureau.
U bevindt zich hier: Home / Projecten / Historisch bodemonderzoek stortplaatsen Noord-Brabant. Historisch bodemonderzoek stortplaatsen Noord-Brabant. Milieu en Veiligheid. Binnen de gebieden die eigendom zijn van Staatsbosbeheer liggen enkele voormalige stortplaatsen. In het verleden zijn hier diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Voor drie voormalige stortlocaties in Noord-Brabant, is dit project nooit uitgevoerd.
Bodeminformatie Gemeente Veldhoven.
Wilt u hierna nog aanvullende informatie ontvangen of een bodemonderzoek inzien? Maak dan alsnog een afspraak met de gemeente. Voor meer historische informatie kunt u terecht bij de Provincie Noord-Brabant. Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?
Bodemonderzoek.
Wilt u een bouwaanvraag doen en bent u daarvoor verplicht de bodem te laten onderzoeken, of wilt u dit vrijwillig laten doen zodat er een grondtransactie plaats kan vinden? We zijn u graag van dienst met het bodemonderzoek, een Verkennend Bodemonderzoek dat we voor u kunnen uitvoeren is vervolgens 2 5 jaar geldig.
Registratie Ruimtelijke Plannen.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76.
Sites op particuliere gronden in Vlaanderen OVAM.
U vindt er een link naar de lijst met gronden, het sitebesluit met datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad en de gekende resultaten. De eigenaars kunnen via het contactformulier informatie bezorgen aan de bodemsaneringsdeskundige die het bodemonderzoek zal uitvoeren.
Inschrijving Oud Herlaer Sint-Michielsgestel Groen Ontwikkelfonds Brabant Landelijkvastgoedonline.nl.
Nota van inlichtingen online 16-3-16. De verkoop van Oud Herlaer met bijbehorende gronden vindt plaats in opdracht van het Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V. hierna te noemen: GOB. Het gebied maakt deel uit van het Natuur Netwerk Brabant NNB, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur EHS.
Bodemonderzoek Gemeente Oosterhout.
Het is vaak niet bekend of er sprake is van de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Daarom moet voor dit soort bouwwerken eerst een bodemonderzoek worden gedaan, voordat een bouwvergunning kan worden aangevraagd. Voor bepaalde situaties is vrijstelling van een bodemonderzoek mogelijk, zie het stroomschema vrijstelling bodemonderzoek t.b.v.
Bodem en waterbodemonderzoek SGS Search.
Ook bij aan en verkooptransacties biedt een verkennend bodemonderzoek inzicht. Op basis van de resultaten krijgt de potentiële koper een goed beeld van de aanwezige risico's' en de beperkingen in het gebruik van de bodem voor het doel van de locatie.

Contacteer ons