Op zoek naar bodemonderzoek laten uitvoeren?

 
bodemonderzoek laten uitvoeren
Bodemonderzoek Adviesbureau pH7.
Exploitanten van activiteiten die een risico op bodemverontreiniging inhouden, zijn volgens Vlarebo verplicht al dan niet periodiek een bodemonderzoek te laten uitvoeren. Bepalend daarvoor is de indeling van de activiteit in de indelingslijst van Vlarem I, meer bepaald in de laatste kolom.
pay per click
Welke verplichtingen dient u na te leven in het geval van een milieuvergunning? Leefmilieu Brussel.
Wanneer moet ik als huidige exploitant of als aanvrager van een milieuvergunning een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren? Wanneer moet ik als huidige exploitant of als aanvrager van een milieuvergunning een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren? Als exploitant of aanvrager van een milieuvergunning kan u in de volgende gevallen verplicht zijn om een verkennend bodemonderzoek uit te voeren.:
leningen simulatie
Kostprijs bodemonderzoek Bouwinfo.
Voeg een andere quoty toe of reply now. Weet er iemand hoeveel het ongeveer kost een bodemonderzoek te laten doen voor een grond van ongeveer 4are? Doe je dit best terwijl je de grond in optie hebt dus voor de aankoop, of laat je dit in het contract vermelden zodat indien blijkt dat deze verontreinigd is dat je dit kan verhalen op de verkoper/makelaar? Misschien stomme vragen, ben een leek hierin, maar ben me beetje bij beetje meer kennis aan het vergaren. Bij de aankoop van de grond hebben wij ook eerst een grondsondering laten uitvoeren en hebben dit in de verkoopsovereenkomst laten opnemen als opschortende voorwaarde dus als de resultaten slecht waren konden wij zonder problemen afzien van de aankoop.
Air
Gemeente Apeldoorn.
Op de website van Bodemplus staan erkende bedrijven die bodemonderzoeken uitvoeren. Een bodemonderzoek wordt vooraf gegaan door een vooronderzoek. Op basis van de uitkomsten van het vooronderzoek bepaalt het ingenieurs of adviesbureau de onderzoeksstrategie. Ondergrondse olie-tanks die u niet meer gebruikt en niet zijn gesaneerd, moet u geheel laten verwijderen.
Bodemonderzoek CIBweb.
De VLAREBO-lijst blijft van toepassing voor de inrichtingen waarvan de exploitatie is aangevat voor 1 juni 2015. Bij verkoop van dergelijke risicogronden moet de verkoper op zijn kosten een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren. Dit moet gebeuren door een erkend bodemsaneringsdeskundige.
Bodemonderzoek.
Wilt u een bouwaanvraag doen en bent u daarvoor verplicht de bodem te laten onderzoeken, of wilt u dit vrijwillig laten doen zodat er een grondtransactie plaats kan vinden? We zijn u graag van dienst met het bodemonderzoek, een Verkennend Bodemonderzoek dat we voor u kunnen uitvoeren is vervolgens 2 5 jaar geldig.
Bodemonderzoek Gemeente Oost Gelre.
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, te bereiken via de website van de Rijksoverheid. Voor het laten uitvoeren van een bodemonderzoek kunt u terecht bij.: Deze bureaus kunt u vinden in de Gouden Gids bij het onderwerp bodemonderzoek of milieuonderzoek: www.goudengids.nl.
Oriënterend bodemonderzoek OBO Gemeente Merelbeke.
milieu at merelbeke.be. Bodemonderzoek en sanering. Indien vermoed of vastgesteld wordt dat een grond verontreinigd is, moet je een bodemonderzoek laten uitvoeren. Beschrijvend bodemonderzoek BBO. Het beschrijvend bodemonderzoek stelt de ernst van de bodemverontreiniging vast. Is er iets mis met deze pagina?
Bodemsanering Bodem Omgeving Gemeente Overijse.
Je bent uitbater en je bent door de aard van jouw activiteiten verplicht om binnen een bepaalde termijn en daarna volgens een bepaalde periodiciteit een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren.; Er is sprake van een faillissement en vereffening van een exploitant die een risico-inrichting exploiteert.;
Bodemonderzoek RSK Group BeNeLux.
Om te vermijden dat verontreinigde grond wordt overgedragen is er een onderzoeksplicht bij overdracht van risicogrond. Een periodieke onderzoeksplicht. Een exploitant kan verplicht zijn door de aard van de activiteiten om binnen een bepaalde termijn en daarna volgens een bepaalde periodiciteit een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren.

Contacteer ons