Zoeken naar bodemonderzoek verplicht

 
bodemonderzoek verplicht
Wanneer bodemonderzoek nodig? OVAM.
U bent uitbater en u bent door de aard van uw activiteiten verplicht om binnen een bepaalde termijn en daarna volgens een bepaalde periodiciteit een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren. Meer info over de voorwaarden van de periodieke onderzoeksplicht vindt u hier.
http://mynextpay.ca/fr/prets-sans-enquete-de-credit/
Het nut van een bodemonderzoek Voorbereidende werken Livios.
Een bodemonderzoek, ook wel sondering genoemd, is niet verplicht en kost rond de 400 tot 550 euro exclusief 21% btw, weet Christophe Debrabander. Een prijs die jonge bouwers ongetwijfeld afschrikt. Toch zijn er twee goede redenen om het wel te doen.
SEA specialist
Periodieke onderzoeksplicht OVAM.
Dan bent u wellicht verplicht om voor een bepaalde datum en vervolgens periodiek een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren. Dit heet de periodieke onderzoeksplicht. Of en wanneer u dat moet doen is afhankelijk van de soort risico-inrichting die wordt uitgebaat en wanneer deze activiteiten zijn opgestart.
nilfisk-shop.nl
ORIENTEREND BODEMONDERZOEK VLAANDEREN // GEOSAN.
Een oriënterend bodemonderzoek of OBO is een eerste, verkennend bodemonderzoek dat nagaat welke plaatsen van het terrein de grootste kans lopen op bodemverontreiniging. Het is onder andere verplicht een dergelijk bodemonderzoek uit te voeren bij overdracht van gronden waarop bodembedreigende activiteiten werden uitgeoefend risicogrond, bij sluiting van een risico-inrichting of periodiek bij uitoefening van bepaalde risico-activiteiten.
Notaris.be Kopen, huren en lenen.
18 Heb ik altijd een bodemattest nodig bij de verkoop van een eigendom? Wanneer is een bodemonderzoek noodzakelijk? Dit wordt bepaald in het Bodemdecreet. Naar aanleiding van de verkoop van een eigendom in het Vlaams Gewest is de verkoper wettelijk verplicht om een bodemattest aan te vragen.
Oriënterend bodemonderzoek OVAM.
Een exploitant kan verplicht zijn door de aard van de activiteiten om binnen een bepaalde termijn en daarna volgens een bepaalde periodiciteit een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren. een faillissement van de eigenaar van een risico-inrichting.; de sluiting van een risico-inrichting.;
Geldigheid van het oriënterend bodemonderzoek OVAM.
de onderzoekslocatie anders gedefinieerd wordt dan in het vorige onderzoek. Wanneer echter door een kadastrale wijziging het oorspronkelijke perceel werd verkleind kadastrale splitsing en het volledige perceel eerder al werd onderzocht in een oriënterend bodemonderzoek dat door de OVAM werd aanvaard, is het niet verplicht een nieuw oriënterend bodemonderzoek uit te voeren.

Contacteer ons