Op zoek naar wanneer bodemonderzoek verplicht?

 
wanneer bodemonderzoek verplicht
Bodemonderzoek Bouwadvies Nederland.
Wanneer een bestaand gebouw wordt uitgebreid kan een geotechnisch onderzoek noodzakelijk zijn. Wanneer het bestaande gebouw op een strokenfundering of fundering op staal is gebouwd is een onderzoek vaak niet nodig en kan de aanbouw ook op een fundering op staal worden aangelegd. Indien het bestaande gebouw op palen staat, is aanvullende informatie wel gewenst. Indien het geotechnisch onderzoek wat gemaakt is tijdens de bouw van het bestaande gebouw nog aanwezig is, kan dit als basis worden gebruikt. Indien er geen gegevens meer aanwezig zijn, dan kan een nieuw geotechnisch onderzoek noodzakelijk zijn. Als u een bouwvergunning aanvraagt dan kan het verplicht zijn om een rapportage van een milieukundig bodemonderzoek aan te reiken.
google adverteren
Woonhelp. Woonhelp banners. disclaimer bodemonderzoek. woonhelp onder.
Is de bodem niet ernstig verontreinigd dan kan er gebouwd worden. Maar is de bodemverontreiniging zo ernstig dat er risicos voor de gezondheid optreden, dan is bodemsanering noodzakelijk voordat er mag worden gebouwd. Voorbeelden bodemonderzoek verplicht. Bouw van een nieuwe woning.
Energy
Bodemonderzoek, landbodems, algemeen Bodemrichtlijn.
wanneer door een Calamiteit mogelijk bodemverontreiniging is ontstaat, kan bodemonderzoek nodig zijn om dit in beeld te brengen, om aan de herstelverplichting te kunnen voldoen.; bij grondtransacties wordt meestal afgesproken tussen koper en verkoper dat de kwaliteit van de bodem moet worden bepaald.
Animal
Beleid voor het uitvoeren van bodemonderzoek in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen.
Wanneer het om een landgoed gaat, omvat het bodemonderzoek niet de gehele kavel, maar blijft beperkt tot dat gedeelte dat als direct bij het landhuis behorende tuin moet worden beschouwd. Bovenstaande geldt voor zowel de BIS-toets, het historisch onderzoek NEN5725 en het verkennend bodemonderzoek NEN5740.
Wanneer hoef ik geen bodemonderzoek te doen? Gemeente Amsterdam.
Direct naar: Inhoud Wanneer" hoef ik geen bodemonderzoek te doen." Direct naar: Footer. Zoeken in Amsterdam.nl. Pad tot huidige pagina. Wanneer hoef ik geen bodemonderzoek te doen? Een bodemonderzoek is verplicht als u een bouwvergunning hebt aangevraagd omgevingsvergunning, activiteit bouw.
Wanneer bodemonderzoek nodig? OVAM.
Wanneer bodemonderzoek nodig? Hebt u een grond waarop bodemverontreinigende activiteiten worden of werden uitgevoerd? Is er op het perceel een bedrijf gevestigd dat activiteiten uitoefent die op de lijst met risico-inrichtingen staan? Dan moet u in de volgende gevallen een erkend bodemsaneringsdeskundige aanstellen om een oriƫnterend bodemonderzoek te laten uitvoeren. U bent overdrager eigenaar van het terrein, concessiegever of concessiehouder, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalrechthouder en u wil uw risicogrond overdragen. U bent exploitant en u wil uw bedrijf sluiten en uw risico-inrichtingen stopzetten. U bent uitbater en u bent door de aard van uw activiteiten verplicht om binnen een bepaalde termijn en daarna volgens een bepaalde periodiciteit een oriƫnterend bodemonderzoek te laten uitvoeren.
Wanneer kan er bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen Wabo om een bodemonderzoek worden gevraagd? Bodem.
Terug naar navigatie Menu. Home Onderwerpen Wet en regelgeving Wet bodembescherming Veelgestelde vragen Wbb algemeen Wanneer kan er bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen Wabo om een bodemonderzoek worden gevraagd? Wanneer kan er bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen Wabo om een bodemonderzoek worden gevraagd?
Is in het kader van een bestemmingsplan wijziging een bodemonderzoek verplicht of mag ik de bodemkwaliteitskaart gebruiken om de kwaliteit vast te stellen? Of moet hier een beleidskeuze aan voorafgaan
Home Onderwerpen Bodem en ondergrond Bodemsanering Veelgestelde vragen Bouwen op verontreinigde grond Is in het kader van een bestemmingsplan wijziging een bodemonderzoek verplicht of mag ik de bodemkwaliteitskaart gebruiken om de kwaliteit vast te stellen? Of moet hier een beleidskeuze aan voorafgaan?

Contacteer ons